Ibland förfäras man…
 
 
… av människor man förväntar sig annat av…
 
Förfäras på riktigt menar jag.
Som när en god vän till mig berättar om ett vänpar till henne.
Ett vänpar som vill flytta från stan och som hittat ett hus de vill köpa.
 
Vänparet har ett barn som skall börja förskoleklass till hösten.
Alla föräldrar vet att val av skola är viktigt. Man vill försäkra sig om skolan på orten är bra. Kanske är det än mer viktigt om man inte innan skolstart redan bor på orten. Då har man inte kanske inte haft chans att höra av grannar, goda vänner etc hur skolan där man bor faktiskt fungerar.
 
Så mamman i vänparet ringer till skolans rektor.
Hon presenterar sig, säger att de är på gång att flytta till orten och att de har ett barn som skall börja i förskoleklass. Rektorn tycker det ska bli trevligt och hälsar dem välkomna.
 
Då berättar mamman att hennes barn har en funktionsnedsättning.
(Vilken funktionsnedsättning vet jag inte, och det är heller inte intressant)
Mamman undrar vad för slags hjälp de kan få i form av resurs, assistent etc.
Det blir först tyst i luren, sedan säger rektorn:
 
– Tja… vi har ju lyckligtvis varit förskonade från sådana barn här…
 
 
 
Vänparet avstyrde husaffären och valde istället att flytta till en annan kommun…