– Hör du…

– … vad jag säger Hedvig?

 

– Nä, ja’ höl inte…

 

– Varför hör du inte vad jag säger…?

 

– Föl att mina ölon inte vill höla vad du säjjel…