Olika är bäst…
(null)

… så skriver hon…
Word.
Hon gör sin egen pin och budskapet kunde inte vara bättre. Och jag kan inte förstå att alla inte tycker så. Å’ andra sidan, sedan när har människor tyckt lika? Men det där att sätta sig på höga hästar och anse sig vara förmer än någon annan…
Jag vet inte, men det kommer jag aldrig att förstå.
Idag är det internationella dagen för Downs syndrom. Av naturliga skäl den viktigaste "uppmärksamhets-dagen" för mig. Kanelbullarnas och chokladbollarnas dag bleknar en aning i jämförelse, även om de har sin charm. Tillika har
dagen blivit en dag då vi uppmärksammar allas våra olikheter. Jag tycker det fint. Det är inkluderande vilket måste vara ett av mänsklighetens viktigaste är mål. På alla plan. Vi som väljer att vara med på tåget upplyser idag lite extra
om vikten av allas lika värde. 
Det är inte viktigt hur man gör det.
Det viktiga är att din ståndpunkt oaktat är att alla människor är olika lika och lika olika och att det är som det ska vara.
Vårt liv vändes uppochner när lilla H valde att komma till oss. Aldrig har vi känt annat än kärlek till henne. Aldrig har vi önskat att hon vore på ett annat vis än hon är. Aldrig har jag mött någon med så många klok-ord som hon bär på. Aldrig har
någon lärt, och lär, mig så mycket om livet. Genom hennes enkla, nakna och sanna världsbild når jag kunskaper och insikter jag annars hade varit utan.
Olika är bäst helt enkelt. 
Vi älskar dig Hedvig…

❤️


… för att du är du…