Grej of…
 
… the day…
Fenomenalt.
 
Grej of the day är något Hedvig har i skolan.
I klassrummet finns en liten låda där elever och lärare kan lägga en lapp med vad de skulle vilja veta mer om.
Några dagar varje vecka plockas en lapp fram och Grej of the day är igång.
På olika vis får barnen googla, läsa, forska, skriva och rita om föremålet för dagen.
Det kan vara ett djur, en sak, ett land, en människa – vad som helst som man vill veta mer om.
Fenomenalt.
 
En hel bok med Grej of the day är gjord.
Jag är imponerad och jag ler stort varje gång jag vänder blad.
Så mycket kunskap det ligger i boken.
 
Som om pingvinger till exempel.
Om dem har hon lärt sig att de äter fisk,  kräftdjur och bläckfisk.
Själv visste jag bara att pingviner äter fisk.
 
 
 
Kunskap är coolt…