Grej of…
 
… the day…
Mammuten.
 
 
”Mammutbetar användes för att gräva fram mat och slåss.”
 
Punkt slut.