Idag är en dag…
 
 
 

 
… då vi tänker lite extra på den…
Förintelsen.
 
För aldrig, aldrig får vi glömma det som skett.
Jag snubblade över en artikel idag.
En artikel som handlade om nazizters hemska grymheter.
Där stod att tyska regeringen i augusti 1939 utfärdade en strängt hemlig förordning. 
Förordningen innebar att alla barn under tre års ålder, som hade någon form av funktionsnedsättning, skulle registreras. De barn som efter undersökning ansågs kunna utvecklas fick återförenas med sina föräldrar. De barn man inte hade dessa tankar kring fick istället sömnmedel och för lite mat. Detta för att de skulle tyna bort, till synes som av ett naturligt sjukdomsförlopp…
 
 
Detta ska ha pågått i ett par år och beräkningen säger att livet togs ifrån femtusen funktionsnedsatta barn…
 
❤️
 
Det står så mycket mer än jag kan återge…
www.dagen.se