Vad händer om vi helt sonika…
 
… byter ut ett ord…
Eller två.
 
Downs syndrom är ju ändå en diagnos vars namn innefattar två ord.
Om vi byter ut Downs syndrom mot till exempel homosexuell.
Eller kanske till någon utpekad etnisk folkgrupp för den delen.
Religiös åskådning.
Vad skulle hända då?
 
I höstas kom en ny slags fosterdiagnostik.
Ett simpelt blodprov som talar om ifall barnet du väntar har Downs syndrom eller inte.
För mig innebär det ett enormt moraliskt dilemma. Ur flera aspekter.
 
SVT:s Debatt, detta omdiskuterade och i mina ögon mycket hänsynslösa program, uppmärksammade detta.
Så klart. Det är ju deras roll. Att uppmärksamma menar jag.
Programmet var horribelt om du frågar mig.
Kränkande och diskriminerande.
 
Så kom det sig att en upprörd, arg och säkerligen ledsen pappa anmälde programmet till granskningsnämnden.
Hurra för den pappan som orkade ta fighten känner jag och många med mig.
 
Nu har han fått svar.
Så här gick det.
 
 

SAKEN
Debatt, SVT1, 2014-09-25, inslag om ett nytt test; fråga om mediets genomslagskraft

BESLUT
Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft.
_____________________

INSLAGET
Inslaget var en del av programmet Debatt där ett nytt test för att upptäcka kromosomavvikelser hos foster diskuterades. Ett antal medverkande, bland annat en överläkare och en journalist, debatterade ämnet.

ANMÄLAN
Anmälaren anser att upplägget av debatten var kränkande mot personer med Downs syndrom. Debatten gick till största del ut på att diskutera dessa personers existensberättigande och programledaren ställde frågor och motfrågor som signalerade att vilken uppfattning som helst i dessa diskriminerande frågor var lika naturlig vilket var kränkande. Upplägget och genomförandet av debatten pekade ut personer med Downs syndrom som en grupp utanför samhällets gemenskap och bidrog enligt anmälaren till utanförskap och diskriminering av denna grupp.

AKTUELL BESTÄMMELSE
Sveriges Television ska ta hänsyn till televisionens genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen (16 § i sändningstillståndet). Bestämmelsen tillämpas bland annat när det gäller program eller inslag som kan uppfattas som diskriminerande. Den innebär enligt granskningsnämndens praxis att programföretaget inte får sända program eller
inslag som är uppenbart kränkande mot något av könen, mot människor med viss hudfärg, nationalitet, religion eller sexuell läggning eller mot människor med olika former av funktionsnedsättningar eller sjukdomar.

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING
Granskningsnämnden har granskat det aktuella inslaget mot bakgrund av anmälan. Enligt nämndens bedömning strider inslaget inte mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft.
Detta beslut har fattats av granskningsnämndens ordförande Henrik Jermsten efter föredragning av Nathalie Eriksson.
På granskningsnämndens vägnar
Henrik Jermsten
Nathalie Eriksson

 

 

Jag är mållös. Stum. Ledsen. Upprörd. Arg. Ännu mer ledsen.

Jag kommer fortsatt att undra om beslutet blivit detsamma om man bytte ut ett ord, eller två.

 

Jag tror inte det…