Jag vet inte om jag…
 
… behöver säga så mycket mer…
 
Jag tror jag låter bilden tala så här på World Downs Syndrome Day!
 
 
 
Min främsta läromästare i livet har en extra kromosom och är 9 1/2 år.
Hon heter Hedvig…