Hej tisdag…

… säger vi…
Familjens filosof välkomnar frosten medan vi andra suckar och önskar mer värme. Vår, värme, fort, NU!
– Flosten äl vackel näl solen lysel mamma! Himlen äl blå o de’ blil valmale lite senale. Ja’ loval de’ mamma…


Klokord från den klokaste jag vet…