Ett av de mest fundamentala behov…
 
… människan har är kärlek tänker jag…
Min familj är en stor familj. En familj med barn från tidigare, med gemensam liten dotter, med nya småsyskon i barnens ”andra” familjer, med extrasyskon. Kanske kärnfamiljen är den bästa i mångt och mycket. Men om kärnfamiljen inte fungerar utan blir en lite trasig familj kanske det kan vara bättre att göra om och göra rätt. I den mån ”rätt” går att förutse…
I min familj bär vi alla på lite trasigheter inombords, som i de flesta familjer kan jag tänka mig. Men vi är många som tycker om varandra och när jag betänker att älskade lilla H kanske än mer än oss andra behöver ett närverk av kärlek kring sig, så känner jag att hon är lyckligt lottad som kommit till just vår familj.
 
Än mer lyckligt lottad känner jag mig som är förärad med min fina familj där vi håller kärleken högt…