Plötsligt blev det så tydligt…
 
… hur lilla H uppfattar en del av sin värld…
Varannan fredag kommer glassbilen till oss, till området där vi bor. Det är spännande, man kan ju köpa glass, Herre Gud. Men det är också lite scary, den låter ju så högt, Herre Gud.
Men så befinner sig lilla H just nu på semester. På semestern bryts alla rutiner som finns, för stora och för små. Det går bra faktiskt, att bryta rutiner, men det kräver lite prat om ditten och datten som plötsligt är upp och ner och ut och in. Med prat skapas sammanhang för liten H.
Så är vi idag på ny ort, på ny lekplats. Då hör vi plötsligt glassbilen. Ve och fasa hinner jag tänka,  den låter ju så högt, Herre Gud. Och det är ju måndag, inte fredag, Herre Gud!
Lilla H stannar upp i sin lek på den nya lekplatsen, på den nya orten och utbrister: 
 
– Höl du mamma?! Glassbilen! Å Helle Gud! Glassbilen hal också semester!!!!