Genuin, ömsesidig…
 
 
… kärlek…
 
 
– Ebba! Näl vi tittal på valandla så häl, då blil vi käla…