Med en iPad, en trumma…
 
.., och några böcker är hon redo, lilla H…
Uppflugen på sackosäcken har hon ordnat det för sig.
 
– Nu flyttal ja’ till eget hem mamma! 
Ja’ flyttal hem om en stund igen…