– Vill du baka…
 
… kokostoppar med mig Hedvig…?
 
– Ja! De vill ja’ gärna! Kokosbollal?
 
– Nej, kokostoppar…
 
– Hu! De’ låtel hemskt!!!