Om du har en stund över…

… en stund där då du kan ta dig tid…

Då vill jag be dig läsa vad en syster har att berätta…

En søsters stemme