För första gången…

…  någonsin uppmärksammade FN World Downs Syndrome Day den 21 mars i år…

Det är inte den Internationella Dagen för Downs Syndrom jag egentligen vill lyfta fram idag utan det faktum att FN uppmärksammade dagen genom en konferens i New York på själva dagen D.

Det är stort, det är fantastiskt!
Jag tror kanske inte att man inser betydelsen, innebörden av det om man inte lever nära någon med Downs Syndrom. Människan funkar nog så, att man inte förstår förrän man är i samma situation.

Tidningen Föräldrakraft skriver om detta och intervjuar mamman Jessica Steje.
Jessica som faktiskt var där, i New York, på konferensen – jag är lite avis på henne det måste jag erkänna…

Läs och låt dig beröras…