Alldeles nyss…
 
 
 
… var det brottning på tv:n…
 
Lilla H frågar mig vad det är för något på tv och jag svarar att det är brottning.
Återigen slår det mig att det är väldigt mycket man skall lära sig då man är liten.
Mycket som vi vuxna inte tänker på att vi faktiskt en gång lärt oss.
 
Visselpipan ljuder på tv:n och brottningsmatchen är slut.
Då tittar lilla H upp från sin iPad och säger:
 
 
– Så! Nu äl blottet (brottet) klart!!!