Vad säger man…?

– Mamma… ja ville flåga dig en sak…

… att ja tänkel att ja undlal att om du äl galen…?