Rättvisa är inte ”lika för alla”…

… rättvisa handlar om att fördela och ge efter förmåga såväl ekonomiskt, själsligt, fysiskt och intellektuellt…

De kloka, kloka, mycket kloka orden har jag ”stulit” ifrån en god väns status på Facebook för några dagar sedan.
Jag hoppas att han inte tar illa upp?

Nej, Johan det gör du väl inte…?
Jag tycker ju att du alltid är så klok!

Orden är inte bara kloka, de är så sanna!
De fick mig att fundera på vad som är rättvist i livet och på vad som är orättvist.
Rättvist är inte ”lika för alla”, rättvist skall vara rätt för alla inblandade…

Man kan inte tro att saker och ting blir rättvist om man behandlar alla lika, gör lika för alla, ger lika mycket…
För det blir orättvist – i allra högsta grad!

Någon kan behöva att bli behandlad på ett annat sätt än någon annan.
Någon
kan behöva att man gör något extra, något mer, som någon annan inte behöver.
Någon kan behöva få mer oavsett det gäller tid, uppmärksamhet eller kanske pengar än någon annan.


Rättvisa handlar om att se varje människa precis som den är…
…och låta den vara så…

Det handlar om att tillgodose varje unik människas behov…

Det handlar om att skapa förutsättningar för att alla människor skall ha ett gott, fungerande och utvecklande liv…

Det handlar om att acceptera alla människors olikheter…

Det handlar om att behandla andra såsom du själv önskar bli behandlad…

                

rätt

 

lika