Nytt år… nya löften…?

Nja… jag är inte mycket för just nyårslöften.
De är ofta så högt flygande att de är svåra att hålla och då kan man få sig en knäck istället för att bli stärkt…
Jag försöker istället att sätta mål, realistiska sådana som jag har en chans att nå!

Nytt år, själva nyårsafton, generar ofta många tankar hos mig.
Jag funderar över året som gått, hur det blev, nådde jag några av alla mål jag hade föresatt mig, om inte så funderar jag över varför, vad som kunde gjorts annorlunda, vad jag hade kunnat påverka, vad som stod utanför min makt etc…

Mål i livet, för det kommande året, är naturligtvis olika för olika människor.
Man kan inte sätta mål för andra människor, var och en måste finna sin egen solsida…

Man kan sätta mål för sig själv, man bör nog rent av sätta mål för sig själv tror jag.
Målen kan vara något man vill uppnå, det kan vara att lära sig förhålla sig till faktiska saker som är eller som sker i ens liv, det kan vara att lära sig att acceptera att vissa saker är som de är…
Mål… det kan vara vad som helst…

Även inför 2011 har jag satt upp mål, naturligtvis, eftersom mål får mig att vilja saker, att sträva efter något, de får mig att känna på livet liksom.

När jag skrev ovan att man inte kan sätta mål för någon annan är det delvis osant…

Jag sätter mål för lilla H – fast hon inte är jag!

Jag höjer ribban lite i taget och vad gäller olika saker, för att hon skall komma vidare. Inte nödvändigtvis snabbare än om jag inte hade satt målen – hon lär sig utan mina mål – men kanske att hon lär sig lite mer strukturerat med hjälp av mina mål. Strukturerat för att få ett sammanhang i sin inlärning, i sitt liv…?

Målen jag har satt upp för Hedvig kanske nås inom kort, kanske under 2011 eller kanske inte förrän under år 2012. Det är inte så viktigt, det viktiga är viljan och strävan dit, för lär sig det gör hon inom sinom tid.

Lilla H ljudar flitigt, långa ord, bokstav för bokstav och känner hon sedan innan till ordet ”vet” hon ju vilket ord det blir. Känner hon inte till ordet blir det svårt men det funkar ofta med ord bestående av två bokstäver. Ett av målen inför 2011 är att hon skall kunna ljuda och läsa ord med tre bokstäver.

Uppnåeligt? Ja, aboslut men när vet jag som sagt inte….

Ett annat mål jag satt upp för lilla H är att kunna skriva hela sitt namn innan skolstart i augusti.
Hedvig skriver sitt namn idag men med bokstäverna hamnar i lite tokig ordning! H och E kommer först sedan kan det bli lite ”gott & blandat” om än att alla bokstäver kommer med. 

Å andra sidan är ju hennes mål mina mål och egna mål fick man ju sätta…?!
Hennes mål blir mina mål eftersom det är jag som skall försöka lära henne detta.
Att lära lilla H saker kan gå som en dans men kan också vara en utmaning utan dess like, det beror helt på lilla frökens humör…

Vad gäller Ebba och Ludvig kan jag inte sätta deras mål. De är ”stora” och sätter egna mål. Härliga mål!
Jag kan bara vara med och stötta och peppa dem för att nå sina mål.
Det kan gälla att upprättahålla studiemotivation, det kan gälla val till gymnasiet, det kan gälla idrottsliga mål, det kan gälla sociala mål – ja, det kan gälla vad som helst och jag vill inte annat än att vara delaktig och finnas där för dem!

Jag önskar er alla att finna sin egen solsida under 2011!